Erisat Programs

ERISAT: ሰሙናዊ ዜና ERISAT

ERISAT: ሰሙናዊ ዜና ERISAT ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ተኸቲል...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: ቃለ መሕትት ምስ ዮኢል ኪሮስ፡ ዘካርያስ ክብርኣብ፡ ዘካርያስ ገሪማ ብዛዕባ ዑደት ኤሪሳት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኤመሪካ።

ERISAT: ቃለ መሕትት ምስ ዮኢል ኪሮስ፡ ዘካርያስ ክብርኣብ፡ ዘካርያስ ገሪማ ብዛዕባ ዑደት ኤሪሳት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኤመሪካ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #E...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ንከላኸሎ፣ ቃለ መሕትት ምስ ናይ ጥዕና ብዓል ሞያ ኣቶ ነጋ ወልደሩፋኤል

ERISAT: ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ንከላኸሎ፣ ቃለ መሕትት ምስ ናይ ጥዕና ብዓል ሞያ ኣቶ ነጋ ወልደሩፋኤል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክት...

Read More
Erisat Programs

ERISAT:ኤሪሳት ናይ ህዝቢ ሙኻና ዘመስከረ ዕዉት ናይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኤመሪካ ዑደት።

ERISAT:ኤሪሳት ናይ ህዝቢ ሙኻና ዘመስከረ ዕዉት ናይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኤመሪካ ዑደት። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእት...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: ቃለ መሕትት ብዛዕባ ሙቓም ባይቶ ተቀማጦ ዲስን ከባቢኡን

ERISAT: ቃለ መሕትት ብዛዕባ ሙቓም ባይቶ ተቀማጦ ዲስን ከባቢኡን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በ...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: Weekly News | ሰሙናዊ ዜና #ERISAT

ERISAT: Weekly News | ሰሙናዊ ዜና #ERISAT ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ...

Read More
Erisat Programs

ERISAT:8 መጋቢት፡ ኤረትራዊት ጋልኣንስተይቲ ማዕርነታ ብተግባር ዘረጋገጸትላ ዕለት። ኣከባብራ ብዓል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዲሲ።

ERISAT:8 መጋቢት፡ ኤረትራዊት ጋልኣንስተይቲ ማዕርነታ ብተግባር ዘረጋገጸትላ ዕለት። ኣከባብራ ብዓል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዲሲ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISA...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: ደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ መን’ዮም?

ERISAT: ደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ መን’ዮም? ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: ሓተታ፡ ቃሉን መርገጺኡን ክዓጽፍ ዘይእግሞ ጃንዳ! ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ

ERISAT: ሓተታ፡ ቃሉን መርገጺኡን ክዓጽፍ ዘይእግሞ ጃንዳ! ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ...

Read More
Erisat Programs

ERISAT:“ኤርትራውያን ደቅንስትዮ” ፈረቓ ህዝብን ሃገርን (for March 8)

ERISAT:“ኤርትራውያን ደቅንስትዮ” ፈረቓ ህዝብን ሃገርን (for March 8) ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና...

Read More