ግዱሳት ኤርትራውያን መንእሰያት ንኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንዝርከቡ ስደተኛታ ኤርትራያን ናይ መጻሕፍቲ ወፈያ ገይሮም።

መጻሕፍቲ ምንባብ ሓደ ካብቲ መኣዝን ህላዌና ቅርጺ ሒዙ ክወጽእ ዝገብር እዩ፣መጻሕፍቲ ኣኽናፍ ኮይኖም ናብ ሕልምታትና ከብርሩና ይኽእሉ እዮም
ነዚ ብምርዳእ፣ ኤርትራውያን ደረስቲ ዝያዳ ኣፍረይቲ ክኾኑ ንምትብባዖምን፣ ብዓቢኡ’ውን ነቲ ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ ምንባብ መጻሕፍቲ ሰውራ ንምንቕቓሕን ብዝብል ቅዱስ ዕላማ ኣባላት ህዝባዊት መደበር ቴሌቪዥን ERISAT ዝኾኑ ወ/ሪት ዮሃና ተኽላይ ከምኡ ውን ኣባል ቦርድን ሓላፊ ክፍሊ ሓበሬታ ተክነሎጂ ን ዝኾነ ኣቶ ፊልሞን ሐጎስን ብውልቃዊ ተበግሶኦም ነፍሲ ወከፎም ፦ERISAT TV

ዮሃና ተኽላይ፥ 20 መጽሓፍቲ “ኣለኹ” ናይ ይርግኣለም ፍስሃን
20 መጻሕፍቲ “ንጉስ ገበን”ናይ ደንደን ሰለሙንን ጠቕላላ 40 መጻሕፍቲ ንኣብ መዓስከር ሕንጻጽ ዝርከቡ ERISAT TVኤርትራውያን ስደተኛታት ክወሃበላ፡ ፊልሞን ሐጎስ ድማ 20 መጻሕፍቲ “ኣለኹ” ናይ ይርጋኣለም ፍስሃ ን ኣብ ዓዲ ሓርሽ ዘለው ስደተኛታት ኤርትራውያን ክወሃበሉ ብመልክዕ ወፈያ ሂቦም ኣለዉ።
ብተመሳሳሊ ድማ፡ ገጣማይ ታደሰ ተስፋይ፥ 20 መጻሕፍቲ “ንጉስ ገበን” ብደንደን ሰለሙን 10 መጻሕፍቲ ” ኣለኹ” ብይርግኣለም ፍስሃ 10 መጻሕፍቲ ” ፍቕሪ ወይኸኣ ሞት ” ብሃይለ ቢዘን ጠቅላላ 40 መጻሕፍቲ ብስም እቶም ንመሰሎም ኢሎም ኣብ ግብጺ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ንኣብ ግብጺ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክወሃበሉ ኣዚዙ ኣሎ።

 

 

 

ጸብጻብ ብ የሩሳሌም ሃይለ
ካብ ፍራንስ

እንታይ ርእይቶኹም?

Close Bitnami banner
Bitnami