Author Posts
Erisat ProgramsLatestNational newsNewsትግርኛ

ስነጥበበኛ ተኽለ ‘ ወዲ ማማ ‘ ብዘይተፈልጡ ሰባት ኣካላዊ መጥቓዕቲ ኣጓኒፍዎ

ኣብዝሓለፈ ሰንበት ድሕሪ ቐትሪ ብእግሩ እንዳተጓዕዘ እንከሎ መንነቶም ብዘይፍለጡ ሰባት ድንገታዊ መጥቓዕቲ በጺሑኒ ዝበለ ስነጥበባዊ ተኽለ ፉሉይ መጸዊዒዑ " ወዲ ማማ " ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ብገርጂ ዝጽዋዕ ገዛውቲ ኣብ ከባቢ ኣምበሳ ጋራዥ ከምዝተፈጸመ ን ፖሊስ ዝሃቦ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ ። ዋላሓ...

Read More