ArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsRegional Newsትግርኛ

ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ-ኣበባ

ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ካብ መዓስከራት ክልል ትግራይ ሃዲሞም ናብ ከተማ ኣዲሳ-ኣበባ ክበጽሑ ዝኸኣሉ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ምስቶም ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኣሕዋቶም ስደተኛታት ብምዃን ፡ ድሕነትን ሰባኣዊ መሰልን ናይ’ቶም ኣብ መዓስከራት ክልል ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ወገናቶም ክሕሎ ዝጽውዕ ሰ...

Read More
ArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

እዋናዊ መግለጺታት ኣመሪካን ‘ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር’ን ብኩነታት ኤርትራዉያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ

ኣመሪካ ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደላት ብቕልጡፍ ደዉ ክብል ጸዊዓ። ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ኣመሪካ ብ27 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሃገሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕትታት የተሓሳስባ ምህላዉ ኣረዲኡ። ምስ ህ.ወ.ሓ.ት ዝደና...

Read More
ERISAT- ProgramsFeaturedFeatured NewsInternational NewsLatestNewsSportትግርኛ

መደብ ስፖርት ኤሪ-ሳት

ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ፡ * ጸብጻብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት፡ * ዜና ቶክዮ ኦሎምፒክ 2020፡ * ደሃይ ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ሰናይ ምክትታል፡ * ፈለማ ጸብጻብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23፡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ተገሊፋ። ኣብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23...

Read More
AnnouncementArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured NewsLatestNational newsNewsPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

ኤርትራውያን  ዝርከብዋም 133 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ርዋንዳ ግዒዞም።

ትማሊ ሓሙስ 15 ሓምለ 2021 ኤርትራውያን ዝርከብዋም 133 ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቑባን ካብ ከተማ ትሪፖሊ ሃገረ ሊብያ ናብ ከተማ ኪጋሊ ሃገረ ርዋንዳ ከምዝገዓዙ ላዕለዋይ ሓላፊ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት (UNHCR) ጄን ፖል ካቫሌሪ ሓቢሩ። እቶም ስደተኛታት ህጻናት፡ ኣዴታትን፡ መ...

Read More
AnnouncementArticlesFeaturedFeatured NewsLatestNewsSportትግርኛ

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ሽክለታ ኤርትራ ናብ ጃፖን ነቒላ።

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ቀዳም 17 ሓምለ 2021 ካብ ኣስመራ ናብ ጃፖን ነቒላ። ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ኣብ ከተማ ቶክዮ ሃገረ ጃፖን ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ውድድር ኦሎምፒክ ንምስታፍ እዮ። እታ ጋንታ ኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰለሞን፡ ንተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ፡ ኣማኑኤል ገ...

Read More
NewsSportትግርኛ

ደሃይ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት፡ ቅድድም ሽክለታ፡ ኣብ መወዳእታ ጽንጽንታ ምዝውዋር ተጻወቲን ዜና ጫማ ምስቃል።

ደሃይ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት፡ ቅድድም ሽክለታ፡ ኣብ መወዳእታ ጽንጽንታ ምዝውዋር ተጻወቲን ዜና ጫማ ምስቃል። * ፈለማ ደሃይ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት፡ እዚ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዝካየድ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ብሴካፋ ዝፍለጥ ሎሚ ዓመት ውድድሩ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ...

Read More
AnnouncementArticlesEditorialERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsInternational NewsLatestNational newsNewsOpinionPress Releaseትግርኛ

***ጠሪጣ እንተትሓፍረለይ ዝብልኹምሲ ከምዚ ናይ ህግደፍን ሰዓብቶምን  እዩ***

ህግደፍን ሰዓብቶምን ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ፖለቲካዊ መኽሰብ ኣለዎ ኢሎም ስለዝሓሰቡ፡ ተሓለቅቲ ክመስሉ ንብዓት ሓርገጽ ክነብዑ ንዕዘቦም ኣለና። ህግደፍ መሕፈሪ ዘይብሉ፡ ሓላዪ ስደተኛታት ክመስል፡ ንመሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምጥባቅ ብዝብል ምስምስ፡ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ኢሉ ንሰንበት ሓምለ 18...

Read More
AnnouncementArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

ሓድሽ መግለጺ ‘ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር’  በቲ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ክልል ትግራይ ዝብእስ ዘሎ ኩነታት

ኣብ መዓስከራት ማይ-ዓይንን ዓዲ-ሓሩሽን ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብቲ ከባቢ ብዝካየድ ዘሎ ኲናት ዕለታዊ ይብእስ ከምዘሎ፡ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ንጉዳይ ስደተኛታት ውድቡ ሕቡራት ሃገራት (UNHCR) ብ15 ሓምለ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ከባቢታት እተን መዓከራት ብዝቕጽል ዘሎ ኲናት ዛጊት ሓደ ...

Read More
AnnouncementArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsOpinionPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

ዝምታን ማእሰርቲን ኣብ መዓስከር ስደተኛትት ዓዲ-ሓሩሽ 

ምልሻታት ትግራይ ብ 14 ሓምለ ኣብ መዓስከር ዓዲ-ሓሩሽ ብምእታዉ ን19 ኤርትራዉያን ስደተኛታት ጠርኒፎም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከምዝወሰድዎም፡ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ካብ ሓደ ነባሪ እቲ መዓስከር ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ረኺበዮ ንዝበሎ ሓበሬታ ብምጥቃስ ገሊጹ። እቲ ማዕከን ዜና ኣብ ሓበሬታኡ፣ ሓደ ኤርትራዊ ስደተ...

Read More
AnnouncementArticlesFeaturedFeatured NewsInternational NewsLatestNational newsNewsPress ReleaseSportትግርኛ

ተቀዳዳሚት ብሽክሊታ ሞሳና ደበሳይ፡ ቀዳመይቲ ጸላም  ኣፍሪቃዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ተሳታፊት ኮይና

ኤርትራዊት ተቀዳዳሚት ብሽክሊታ ሞሳና ደበሳይ፡ ቀዳመይቲ ጸላም ኣፍሪቃዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ተሳታፊት ኮይና። ኤሪሳት ንሞሳናን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርናን እንካዕ ሓጎሰኩም ትብል። ንሞሳና ድማ ኣብቲ ኣብ ቶክዮ ጃፓን ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ዓወት ንምነየላ።

Read More