ArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsRegional Newsትግርኛ

ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ-ኣበባ

ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ካብ መዓስከራት ክልል ትግራይ ሃዲሞም ናብ ከተማ ኣዲሳ-ኣበባ ክበጽሑ ዝኸኣሉ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ምስቶም ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኣሕዋቶም ስደተኛታት ብምዃን ፡ ድሕነትን ሰባኣዊ መሰልን ናይ’ቶም ኣብ መዓስከራት ክልል ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ወገናቶም ክሕሎ ዝጽውዕ ሰ...

Read More
ArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

እዋናዊ መግለጺታት ኣመሪካን ‘ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር’ን ብኩነታት ኤርትራዉያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ

ኣመሪካ ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደላት ብቕልጡፍ ደዉ ክብል ጸዊዓ። ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ኣመሪካ ብ27 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሃገሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕትታት የተሓሳስባ ምህላዉ ኣረዲኡ። ምስ ህ.ወ.ሓ.ት ዝደና...

Read More
ERISAT- ProgramsFeaturedFeatured NewsInternational NewsLatestNewsSportትግርኛ

መደብ ስፖርት ኤሪ-ሳት

ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ፡ * ጸብጻብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት፡ * ዜና ቶክዮ ኦሎምፒክ 2020፡ * ደሃይ ምስግጋር ተጻወትቲ፡ ሰናይ ምክትታል፡ * ፈለማ ጸብጻብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23፡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ተገሊፋ። ኣብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23...

Read More
AnnouncementArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured NewsLatestNational newsNewsPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

ኤርትራውያን  ዝርከብዋም 133 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ርዋንዳ ግዒዞም።

ትማሊ ሓሙስ 15 ሓምለ 2021 ኤርትራውያን ዝርከብዋም 133 ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቑባን ካብ ከተማ ትሪፖሊ ሃገረ ሊብያ ናብ ከተማ ኪጋሊ ሃገረ ርዋንዳ ከምዝገዓዙ ላዕለዋይ ሓላፊ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት (UNHCR) ጄን ፖል ካቫሌሪ ሓቢሩ። እቶም ስደተኛታት ህጻናት፡ ኣዴታትን፡ መ...

Read More
AnnouncementArticlesEditorialERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsInternational NewsLatestNational newsNewsOpinionPress Releaseትግርኛ

***ጠሪጣ እንተትሓፍረለይ ዝብልኹምሲ ከምዚ ናይ ህግደፍን ሰዓብቶምን  እዩ***

ህግደፍን ሰዓብቶምን ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ፖለቲካዊ መኽሰብ ኣለዎ ኢሎም ስለዝሓሰቡ፡ ተሓለቅቲ ክመስሉ ንብዓት ሓርገጽ ክነብዑ ንዕዘቦም ኣለና። ህግደፍ መሕፈሪ ዘይብሉ፡ ሓላዪ ስደተኛታት ክመስል፡ ንመሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምጥባቅ ብዝብል ምስምስ፡ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ኢሉ ንሰንበት ሓምለ 18...

Read More
AnnouncementArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

ሓድሽ መግለጺ ‘ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር’  በቲ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ክልል ትግራይ ዝብእስ ዘሎ ኩነታት

ኣብ መዓስከራት ማይ-ዓይንን ዓዲ-ሓሩሽን ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብቲ ከባቢ ብዝካየድ ዘሎ ኲናት ዕለታዊ ይብእስ ከምዘሎ፡ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ንጉዳይ ስደተኛታት ውድቡ ሕቡራት ሃገራት (UNHCR) ብ15 ሓምለ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ከባቢታት እተን መዓከራት ብዝቕጽል ዘሎ ኲናት ዛጊት ሓደ ...

Read More
AnnouncementArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesFeatured NewsLatestNational newsNewsOpinionPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

ዝምታን ማእሰርቲን ኣብ መዓስከር ስደተኛትት ዓዲ-ሓሩሽ 

ምልሻታት ትግራይ ብ 14 ሓምለ ኣብ መዓስከር ዓዲ-ሓሩሽ ብምእታዉ ን19 ኤርትራዉያን ስደተኛታት ጠርኒፎም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከምዝወሰድዎም፡ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ካብ ሓደ ነባሪ እቲ መዓስከር ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ረኺበዮ ንዝበሎ ሓበሬታ ብምጥቃስ ገሊጹ። እቲ ማዕከን ዜና ኣብ ሓበሬታኡ፣ ሓደ ኤርትራዊ ስደተ...

Read More
AnnouncementArticlesEnglishERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesLatestNewsOpinionPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

ፖሊስ ሊብያ ኣብ ዝዋራ ዝተባህለት ከተማ ኣብ ትሕቲ ደላሎ ጸኒሖም ዝበልዎም ስደተኛታት ከም ዝሓዙ ሓቢሮም

#Reflibya ፖሊስ ሊብያ ኣብ ዝዋራ ዝተባህለት ከተማ ኣብ ትሕቲ ደላሎ ጸኒሖም ዝበልዎም ስደተኛታት ከም ዝሓዙ ሓቢሮም. Police forces jointly with military units commenced to implement increased security measures targeting all undocumented #...

Read More
ERISAT- ProgramsFeatured ArticlesLatestOpinionPress ReleaseRegional News

ዓለም ለኸ ይኣክልን ECC ን ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስንኩላን ቤት ትምህርታትን ሓገዝ ሂቡ

ዓለም ለኸ ይኣክልን ECC ን ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስንኩላን ቤት ትምህርታትን ሓገዝ ሂቡ መቐጸልታ ናይቲ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን፣ ECCን ፣ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጥሙር ተበግሶ፣ኣብ ዝተፈላለየ መዓስከራት፣ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ከካ...

Read More
AnnouncementArticlesERISAT- ProgramsFeaturedFeatured ArticlesInternational NewsLatestPress ReleaseRegional Newsትግርኛ

እዋናዊ ሓበሬታ ካብ ማሕበር ተራድኦ ሱርባና ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ጀሚሩ ዘሎ ቅትለት

ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ናይ ክልል ትግራይ፡ ድሕሪ ምውጻእ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፣ ብ30 ሰነ ክሳብ ደቂ ሓደ ዓመት ህጻናት ዝርከብዎም ብኣማኢት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ብጥይት: ብበትሪ፡ ፋስን ዳርባ እምንን ከምዝተቀትሉ ፡ ኤርትራዊ ማሕበር ተራድኦ ሱርባና ንዓይኒ ...

Read More